Mange systemer er enige om, at mennesket har centrale punkter for energi, placeret på forskellige steder på kroppen - man kalder dem energicentre eller chakraer. Antallet af centre varierer, alt efter hvilket system det er. I Hinduismen og Buddhismen taler man traditionelt om 5, 6 eller 7 chakraer og her i Vesten, er det oftest systemet med 7 chakraer vi bruger. 7 er et helligt og magisk tal, og indtil år 1781, svarede det til antallet af planeter, der var synlige for det blotte øje. 

D. 13. marts 1781 opdagede Sir William Herschel planeten Uranus - og det falder sammen med, at menneskeheden siden 1781 har udviklet sig fra Saturns cyklus på 28,6 år, til Uranus’ cyklus på 84 år. Overgangen skete ikke øjeblikkeligt, da sådan noget tager lang tid, men år 1781 var højdepunktet for overgangen. D. 23. september 1846 blev endnu en planet - Neptun - opdaget, af Johann Gottfried Galle og i 1930 opdagede Clyde Tombaugh planeten Pluto (den 9. planet). Opdagelsen af disse 3 planeter, falder sammen med at mennesket i dag har udviklet 2 nye chakraer; det traditionelle hjertechakra har udviklet sig til et kærlighedscenter og et identitetscenter, og det traditionelle solar plexus chakra, har udviklet sig til et solar plexus chakra og et miltchakra. 

chakraer i Human Design

Denne udvikling betyder også, at mennesker i gennemsnit er begyndt at leve et længere liv. Under Saturns cyklus var du en fuldt udviklet voksen, når du fyldte 15 år, og du var gammel, når du var ældre end 30. Du var sandsynligvis blevet bedsteforælder inden da, og du startede selv med at få børn lige efter puberteten.

Med Uranus’ cyklus er denne tidsramme blevet kraftigt udvidet. I dag er du i virkeligheden stadig en ung kvinde eller mand indtil du fylder 30. Du betragtes ikke som gammel, før i slutningen af tresserne (hvis du gør), og den dato bliver hele tiden skubbet mere og mere.
Man kan sige, at i 1781 havde det 7-centrede menneske nået højdepunktet af strategisk og mental bevidsthed. Menneskets potentiale har siden udviklet sig ud over denne tanke-centrerede dominans - men vaner og prægning har gjort, at de fleste mennesker i dag, stadig er fastlåste i en identificering med dette tidligere udviklingstrin. Ikke desto mindre, vil udviklingen af de 2 nye chakraer, medføre at menneskeheden som helhed, vil begynde at udvikle sig mod en bevidsthed om, at empati, glæde og gensidig støtte, er vores alle sammens naturlige tilstand.

Lukkede centre

I et personligt Human Design diagram, kan de 9 centre enten være lukkede eller åbne. Hvilke centre der er lukkede, er bestemt ud fra stillingen af planeterne, i det øjeblik som du blev født. De fleste mennesker har en blanding af åbne og lukkede centre, men et fåtal, cirka 1 ud af 100, har alle centre enten lukkede, eller åbne.

Lukkede centre repræsenterer den energi, du konsekvent stråler ud i verden - man kan sige de fortæller om de aspekter af din personlighed, der er til stede hele tiden, uafhængigt af andre faktorer i dit miljø.
Et lukket center kan sammenlignes med en sendemast, der konstant sender energier ud i verden, og ud til andre mennesker – energier som andre mennesker opfanger. Det er egenskaber der påvirker andre mennesker, uanset om du og de andre er bevidste om det eller ej. Står du i en kø i supermarkedet, vil de andre mennesker i køen blive påvirket af de energier, som kommer fra dine lukkede centre.

Åbne centre

De hvide centre i et personligt Human Design diagram, kaldes for åbne centre.
Et åbent center kan sammenlignes med en antenne, der modtager energier fra verden og fra andre mennesker. Åbne centre tager energi ind og forstærker den energi og information, som de opfanger fra verden omkring dig.
Da energien i åbne centre påvirkes af ydre omstændigheder, er den afhængig af hvor du er og hvem du er sammen med. De hvide centre gør dig mindre fast, men mere empatisk, påvirkelig, fleksibel og inkonsekvent.

Jo flere åbne centre du har i dit diagram, des mere sensitiv vil du være. Du kan lære at tackle energien i dine åbne centre, så du bliver bedre til at tackle din egen sensitivitet.

human design chakraer prince 

Prince, 7. juni 1958.

Prince havde et lukket kronechakra og et lukket pandechakra. Han havde altid adgang til inspiration og kreative ideer, og han havde evnen til at dele sine ideer med andre, på en måde, som virkede inspirerende.

 


Du kan læse mere om Human Design her:

Du kan bestille din personlige Human Design analyse her:

betalingsmuligheder