Selvudviklings guides

Selvudvikling - eller personlig udvikling - handler om, at udvikle sig som menneske. Det kan være for at afvikle karma, eller for at forbedre sit nuværende liv, sine relationer eller en bestemt situation.


Skyld og skam

 
Sund skam kan betragtes som en vagtpost, der vender sig indad og holder øje med dig og din adfærd, så du ikke unødigt udfordrer, krænker, eller sårer andre.

forbedrer din intelligens

 
Vores intelligens er ikke bare en statisk IQ, som vi er født med, og som følger os hele livet. Tværtimod, kan vi træne og forbedre vores hjerner hele livet.

Tilfredshed

 
Tilfredshed opstår, når du har nået et vigtigt mål, eller har gjort noget godt. Desværre lever vi i et samfund, der ofte modvirker vores tilfredshedsfølelse.

hjælpe andre i sorg

 
De første retningslinjer for at hjælpe et andet menneske i sorg, er ikke at haste ind og forsøge at trække dem ud af sorgen, og ikke at filosofere over døden.

Mobning

 
Når det kommer til mobning, så scorer mange bøller højt i test på selvværd, selvom deres adfærd er det stik modsatte af beundringsværdig eller ærefuld.

gennemleve en sorg

 
Ved at skabe et alter eller et helligt sted, kan du skabe et fokuspunkt for din sorg og nogle grænser mellem dig og dit tab - uden at blive adskilt fra sorgen.

Lykke

 
Lykke er en svimlende, boblende og flygtig følelse. Lykke får dig til at kigge ud mod verden med håb og glæde! Læs hvordan du selv kan blive mere lykkelig.

kan skam tackles positivt

 
Skam er forbundet med vores samvittighed. Sund skam vil hjælpe dig til at gøre det godt igen, hvis du indser, at du har såret nogen, eller gjort noget forkert.

hjælpe en person der sørger

 
Her er to lister, som fortæller, hvad der er de bedste - og hvad der er de værste - ting som du kan gøre, når du er sammen med et andet menneske, der sørger.

frygt

 
Selvom det er vigtigt ikke at lade frygten stoppe dig helt, er det endnu vigtigere at finde måder at arbejde med - og ikke imod - din instinktive frygt.

betalingsmuligheder